EK Hälsopunkten

EK Hälsopunkten

Akupunktur 2000

Vi kan även erbjuda våra patienter Akupunktur 2000. Det är en form av mikroakupunktur som har visat sig ge snabba och goda resultat på många olika sjukdomar och problem. Precis som med TKM akupunktur behandlar man inte bara symptomen utan orsaken, roten till problemet. Vi hjälper kroppen att läka sig själv. Inga biverkningar har hittills registrerats till dagens datum med Akupunktur 2000!

 

Sjukdomar där Akupunktur 2000 gett goda resultat är:

 

· Olika slags huvudvärk såsom spänningshuvudvärk och migrän ex.

· sviter efter hjärnblödningar och blodproppar

· ögonproblem

· muskel- och ledsmärta

· astma, bronkit och allergier

· mag-tarmbesvär

· menstruationsbesvär, hormonella problem och barnlöshet

· idrottsskador mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akupunktur 2000 är alltså en form av mikroakupunktur. Med mikroakupunktur menas att man på ett litet avgränsat område kan behandla hela kroppen. Ex öron, fot, hand och skalpakupunktur. Med Akupunktur 2000 jobbar man med kroppens alla leder.

 

All mikroakupunktur fungerar för att det finns en förbindelse mellan, i detta fall specifika punkter i och omkring våra leder och olika områden på kroppen. Har du t ex ont i ditt knä finns det bestämda platser, punkter på vår kropp som har förbindelse med knäna.

 

När man får en sjukdom/symptom på ett eller annat ställe på kroppen uppstår det samtidigt punkter på flera olika ställen på kroppen som har en direkt förbindelse med sjukdomen. Akupunktören kan på så sätt behandla problemen med att sätta en nål i en av dessa punkter för att aktivera en läkningsprocess till specifika områden. Punkterna sitter ofta långt ifrån där problemet sitter.

 

När man stimulerar dessa punkter skickas signaler till hjärnan som sätter igång en rad olika processer för självläkning. En mera utförlig beskrivning på vad som sker och hur det fungerar finns att läsa på Akupunktur 2000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fantastiskt snabba resultat!

Bild från Fremtidens medicin, Tryk dig rask med Akupunktur 2000 skriven av John Boel, grundaren av Akupunktur 2000.

Frågor & tidsbokning

Akupunktur 2000 ger mycket goda och snabba resultat på olika slags smärta, idrottsskador och även ögonproblem såsom AMD-ögonförkalkning, både våt och torr, grön starr, samt ögonproblem vid diabetes mm.

EVA ELGQUIST

Dipl.TKM Akupunktör

 

Anders Mattssonsgatan 14b                                         

415 06 Göteborg

 

Tfn 0707 - 63 44 27

eva@ekhalsopunkten.se

www.ekhalsopunkten.se

 

 

Webbdesigner Maria Fagrell LOOQ DESIGN

www.looqdesign.se

maria@looqdesign.se