Historik & hur Akupunktur fungerar

 

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen, där också örtterapi, koppning, moxa, kostråd Qi-gong och olika slags massagetekniker ingår.

 

Akupunktur har använts i Kina i ca 5000 år. Ordet Akupunktur kommer ifrån latinets acus (nål) och pungere (att sticka). Förr i tiden var inte nålarna av rostfritt stål utan tillverkades av sten, ben, porslin och bambu.

 

Ungefär 2000 punkter har upptäckts varav 360 är idag vanliga i behandling. Då dessa punkter stimuleras kan organ och funktioner i kroppen påverkas. Vanlig Akupunkturbehandling innebär att du sätter in mycket tunna engångsnålar i precist definierade punkter på huden. Dessa punkter finns nära nervändslut och är sinsemellan förbundna med meridianer. Nålen i en akupunkturpunkt stimulerar den specifika nerven som överför elektriska impulser via ryggmärgen och hjärnan till det sjuka området.

 

Nerver kontrollerar de flesta av våra kroppsfunktioner, exempelvis ökad/minskad tarmrörelse, hjärtslag, muskelspänning, vigdning eller sammandragning av blodkärl och hormonutsöndring.

 

Akupunktur ökar också frisättandet kemiska substanser från hjärnan och hypofysen, till exempel endorfiner, seretonin. Dessa frisätts i blodomloppet och är kroppens egen mekanism för smärtlindring. Även mängden vita och röda blodkroppar och blodplättar kan öka.

 

Kineserna säger att det flödar Qi (livsenergi) i meredianerna (man har 12 stycken huvudmeredianer, samt åtta extra). Med begreppet Qi menar de ett fjärde kommunikationssystem i kroppen förutom systemen nerver, blod och lymfa, nämligen Qi-cirkulationen via meredianerna. Denna Qi håller kroppens inre (organen) i kontakt med de yttre (huden och den yttre miljön).

 

Vi ska ha tillräckligt med Qi och den skall flöda fritt och jämnt fördelat i våra meredianer, och på så sätt skall vi hålla oss friska enligt den kinesiska läran. Problemet är att vi inte kan se meredianerna, punkterna eller Qi:n i kroppen. Men att något verkligen strömmar i kroppen, är experterna övertygade om. Även om det råder viss osäkerhet om hur det strömmar.

 

Forskning har bekräftat detta genom insprutning av radioaktivt fosfor i akupunkturpunkterna och i vävnaden runt omkring akupunkturpunkterna. Ifrån akupunkturpunkterna strömmade fosforn i rät linje till nästa punkt, medan det som injicerades utanför bara spred sig likformigt i alla riktningar.

 

Akupunkturpunkterna är mycket lättare att hitta än meridianerna. De har längre elektriskt motstånd och högre temperatur än huden i övrigt. Vid dem finns långt fler fria nervändar och sensorer som uppfattar tryckförändringar. Huden på punkterna är lite tunnare och har färre kollagenfibrer och i ett större nät av blodkärl. Den kemiska sammansättningen är också annorlunda. Dessutom tränger ljud och ljus lättare igenom akupunkturpunkterna. Punkternas känslighet och storlek varierar efter patientens fysiska och psykiska tillstånd.

 

Att nervsystemet spelar stor roll i akupunktur tyder mycket på, men många av akupunkturpunkterna kan vid stimulering påverka områden som ligger långt ifrån det nervsystem det tillhör. Detta tyder på att det alltså måste finnas andra orsaker till att akupunktur faktiskt fungerar!

 

 

 

EK Hälsopunkten

EK Hälsopunkten

EVA ELGQUIST

Dipl.TKM Akupunktör

 

Anders Mattssonsgatan 14b                                         

415 06 Göteborg

 

Tfn 0707 - 63 44 27

eva@ekhalsopunkten.se

www.ekhalsopunkten.se

 

 

Webbdesigner Maria Fagrell LOOQ DESIGN

www.looqdesign.se

maria@looqdesign.se

 

 

Frågor & tidsbokning

Traditionell Kinesisk Medicin